the Well Foundation the Well Foundation the Well Foundation the Well Foundation the Well Foundation the Well Foundation the Well Foundation the Well Foundation the Well Foundation

The Well foundation

The Well foundation verleent structurele ontwikkelingssamenwerking in Ethiopië, die gericht is op het duurzaam verbeteren van de levensomstandigheden van zoveel mogelijk mensen.

Met onze projecten verbetert stap voor stap de lokale economie.
Van schoon drinkwater naar basisgezondheidszorg. Van landbouw en veeteelt naar ondernemerschap en het promoten van duurzame energie.

The Well foundation, developing sustainable welfare.


Deel deze pagina: